Vybudování výzkumného a vývojového centra
// EU projekty

Vybudování výzkumného a vývojového centra

Projekt č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_092/0010057

spolufinancován Evropskou unií

Projekt č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_092/0010057 „Rozšíření stávajících výzkumně-vývojových aktivit - vybudování výzkumného a vývojového centra společnosti DISTING s.r.o.“ je spolufinancován Evropskou unií, OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program Potenciál. Cílem projektu je rozšíření výzkumně-vývojových aktivit společnosti DISTING s.r.o. - vybudování centra výzkumu a vývoje zaměřeného na VaV v oblasti automotive a textilní výroby a jeho vybavení potřebnými technologiemi. Přístup k výzkumné infrastruktuře bude v případě jejich zájmu umožněn i dalším uživatelům za transparentních a nediskriminačních podmínek.