Školicí středisko společnosti DISTING s.r.o.
// EU projekty

Školicí středisko společnosti DISTING s.r.o.

Projekt č. CZ.01.2.07/0.0/0.0/16_048/0009324

spolufinancován Evropskou unií

Projekt č. CZ.01.2.07/0.0/0.0/16_048/0009324 „Školicí středisko společnosti DISTING s.r.o.“ je spolufinancován Evropskou unií, OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program Školicí střediska. Cílem projektu je vybudování vlastního školicího střediska firmy. Nově vystavená budova školicího střediska (ŠS) bude mít jedno podzemní podlaží, přízemí a nadzemní podlaží. V objektu budou umístěny 4 školicí místnosti, kapacita ŠS je 31 míst. ŠS bude využito zejména ke školení vlastních zaměstnanců firmy, částečně také pro externí společnosti a školy.