Pořízení výrobních technologií
// EU projekty

Pořízení výrobních technologií

Projekt č. CZ.01.2.06/0.0/0.0/20_357/0021726

spolufinancován Evropskou unií

Projekt č. CZ.01.2.06/0.0/0.0/20_357/0021726 v rámci Výzvy TECHNOLOGIE XII. - COVID-19 je spolufinancován Evropskou unií, Prioritní osa PO-2 „Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků". Cílem projektu je rozšířit nabídku dodávaných textilních produktů o nové materiály a druhy textilií, včetně netkaných textilií a nanomateriálů, které se zpracovávají mimo jiné technologiemi například ultrazvukovým svářením na speciálním vybavení.