Úspěšně jsme absolvovali recertifikační audity
// Aktuality

Úspěšně jsme absolvovali recertifikační audity

Na podzim loňského roku jsme úspěšně prošli náročnou přípravou na každoroční audit ČSN EN ISO9001 a 14001. Splnění tohoto auditu nám zároveň umožňuje používat  certifikační značky, které jsou řekněme „puncem“ celkové kvality naší firmy.

Naše ochranné a pracovní oděvy slouží zaměstnancům širokého spektra oborů – od jaderného průmyslu přes výrobu až po zdravotnictví a další záchranné složky. Z toho důvodu je klíčové, aby nejen naše výrobky, ale i výrobní prostředí, ať už v oblasti textilní a oděvní výroby, nebo i v oblasti montáže konektorů a dalších dílů a součástí splňovaly požadavky systémových norem ČSN EN ISO 9001 a 14001.

Na podzim loňského roku jsme úspěšně prošli náročnou přípravou na každoroční audit ČSN EN ISO9001 a 14001. Jeho splnění je nejen osvědčením kvality našich výrobků a výrobních systémů,  ale je také  zárukou, že se striktně řídíme uvedenými normami pro dodavatele automobilového průmyslu i dalších odvětví. Splnění tohoto auditu nám zároveň umožňuje používat  certifikační značky, které jsou řekněme „puncem“ celkové kvality naší firmy.

Doba platnosti těchto certifikátů jsou tři roky. Každý rok nás ale čeká dozorový audit pro zajištění dlouhodobé udržitelnosti funkčního systému kvality.

Díky těmto náležitostem nám mohou naši odběratelé plně důvěřovat a mít jistotu, že výrobky, které jim dodáváme, jsou vysoce kvalitní, vyráběné v čistém a bezpečném prostředí a s minimálním dopadem na životní prostředí.