FME produkty pro ochranu technologií jaderných elektráren
// Aktuality

FME produkty pro ochranu technologií jaderných elektráren

FME produkty jsou využívány především v letectví, zdravotnictví a jaderných elektrárnách a zjednodušeně řečeno chrání důležité stroje a technologie před vniknutím nečistot, drobných předmětů nebo tekutin.

Slyšeli jste někdy o FME produktech? Pokud nepracujete v jaderné elektrárně, tak zřejmě ne. Jedná se přitom o nepostradatelný bezpečnostní prvek, který šetří nejen peníze, ale v extrémních případech chrání i lidské zdraví, nebo dokonce i životy.

 

Co znamená FME?

Anglická zkratka FME neboli Foreign Material Exclusion znamená v překladu vyloučení cizích materiálů. FME produkty jsou využívány především v letectví, zdravotnictví a jaderných elektrárnách a zjednodušeně řečeno chrání důležité stroje a technologie před vniknutím nečistot, drobných předmětů nebo tekutin, čímž zamezují bezpečnostnímu i ekonomickému riziku. Upuštění šroubku nebo rozlití chemikálie do drahého přístroje může mít totiž opravdu nedozírné následky.

Pracoviště, na kterých je manipulováno s citlivými otevřenými technologiemi, bývají označeny právě zkratkou FME nebo českou variantou ZAVCIP (zamezení vniknutí cizího předmětu). Znamená to, že na tomto místě platí zvláštní předpisy zamezující ohrožení provozu a používaných přístrojů vniknutím cizích těles. Na těchto místech se nesmějí nacházet nezajištěné lehké předměty a je třeba důsledně dbát stanovených pravidel práce, které jsou zaměstnancům pravidelně opakovány v rámci školení.

Základním předpokladem ochrany před rizikem poškození technologie nebo ztráty požadované funkce zařízení jsou speciální FME plachty a kryty, které překrývají všechny otvory, a musí být usazeny tak, aby bylo vyloučeno náhodné sejmutí, odlepení nebo sklouznutí zaviněné provozními vlivy.

 

Výrobci FME produktů v Česku? Výběr je vcelku jednoduchý

Jestliže potřebujete FME produkty do svého provozu, výběr dodavatele bude velmi jednoduchý. V České republice je totiž dodává velmi málo firem a jedna z nich je náš dukovanský Disting. Naše společnost se nejprve věnovala výrobě pracovních oděvů a přes šití potahů pro interiérové autodíly jsme se propracovali až k montáži dalších autodílů / konektorů. Před osmi lety jsme doplnili dlouhodobou dodávku pracovních obleků pro Jadernou elektrárnu Dukovany o vlastní FME produkty, vyvíjené na základě konkrétních požadavků techniků za dukovanské elektrárny. Kvalitu výrobků dokládá fakt, že spolupráce s jadernou elektrárnou trvající od roku 1999 zdárně pokračuje a dále se intenzivně rozvíjí.

Tím ale úspěchy firmy Disting zdaleka nekončí. Nedávno jsme totiž vyhráli veřejnou soutěž na dodávku FME výrobků do Slovenských elektráren. I přes tento mimořádný úspěch nezapomínáme v Disting ani na menší podniky a ponecháváme si prostor na šití nejen zakázkových vyvzorovaných FME produktů také pro ně.

Samotný proces vývoje a šití ochranných pracovních oděvů i FME produktů probíhá na základě spolupráce se zkušenými odborníky z bývalého Výzkumného ústavu oděvního v Prostějově, Technické univerzity v Liberci, nebo Textilního zkušebního ústavu v Brně. Samozřejmostí je použití nejmodernějších technologií a nových matriálů, důraz na kvalitu práce i ohled na životní prostředí ve všech fázích výroby.