Naše služby

Technické šití

Pošívání volantů bylo do výrobního programu firmy začleňováno postupně od ledna 1997. Pro naše obchodní partnery jsme se díky kvalitním a včasným dodávkám stávali stále více důležitým dodavatelem a naše situace se velice rychle stabilizovala.  Objem výroby pošitých volantů se z původních 1000 ks měsíčně  několikrát znásobil. V roce 2008 bylo pošívání volantů v naší společnosti ukončeno. V současnosti se touto činností aktivně nezabýváme.

Zpět

Z historie pošívání volantů

  • rok 1997 – první zakázky, zákazník TRW Volant a.s. (typy AUDI, VW, Ford, BMW, Toyota)
  • rok 1998 – další zakázky, zákazník PETRI PARTS, s.r.o. (typ Mercedes)
  • rok 2005 – objemy dodávek dosáhly maximální výše (cca 9 000 ks volantů měsíčně)
  • rok 2008 – ukončení pošívání volantů a změna výrobního programu na jiné interiérové díly – viz níže.

Fotogalerie

Výroba interiérových dílů pro automobily

Na základě poptávky zákazníka jsme se podíleli na vypracování návrhu technologie výrobku – mezisedadlové loketní opěrky a celé výrobní linky.

Výsledkem byla několikaletá úspěšná spolupráce, při dosažení maximální produktivity práce a nulových reklamací v oblasti interierových dílů.

Další dodávané interiérové díly:

  •  TA boxy, ruční potahování malých dílů kůží

Fotogalerie